CD Gốc RANDY MỸ HUYỀN ‣ Lời Đắng Cho Cuộc Tình | Nhạc Vàng Xưa Thập Niên 90 Sống mãi với thời gian

CD Gá»’c RANDY MỸ HUYỀN ‣ Lời Đắng Cho Cuộc Tình | Nhạc Vàng XÆ°a Thập Niên 90 Sá»’ng mãi với thời gian Album Randy Sáng Tác https://goo.gl/YRa3d1 Nhạc Trữ Tình Về Mẹ https://goo.gl/6uSX4N Nhạc Vàng Hải Ngoại MV https://goo.gl/cTrjbD Ca Khúc Mới Randy 2018 https://goo.gl/oGptA1 Randy Mỹ Huyền – Song Ca Nhạc Vàng https://goo.gl/0mWBxC Album Hợp khúc Tình Yêu https://goo.gl/UwIJ0Y ღ Đăng Ký Kênh Theo Dõi Video Mới https://goo.gl/VFNBu7 Lời bài hát: 1. Lời Ēắng cho cuộc tình (St Nhật Ngân) – Randy 2. Tình người Ä’an áo (St Trường Sa) – Randy & Mỹ Huyền 3. Gió về miền xuôi (St Anh Việt Thu) – Mỹ Huyền 4, Cho tôi tình yêu (St Trúc PhÆ°Æ¡ng) – Randy & Mỹ Huyền 5. Hờn giận – Randy 6. Phá»’ Ēêm (St Tâm Anh) – Randy & Mỹ Huyền 7. Ngày xÆ°a – Randy 8. Yêu người nhÆ° thế (St Nhật Trường) – Randy & Mỹ Huyền 9. MÆ°a biển – Mỹ Huyền 10. Há»”n lỡ sa vào Ēôi mắt em (St Hoài Linh) – Randy & Mỹ Huyền ——————- â-º Powered by BH Media Corp #bolero #haingoai #trutinh #randy

Leave a Reply